Aanbod

Op deze pagina is ons aanbod op verschillende manieren weergegeven, zo kom je rechtstreeks bij de gepaste hulpverleners. Heb je graag dat wij de puzzel voor je maken, gebruik dan het Algemene Contactformulier.

Vaak zijn er meerdere doelen, thema’s, hulpvragen bij de start van een traject. Vertrek je vanuit een zeer specifieke hulpvraag en ben je op zoek naar een hulpverler die affiniteit heeft met dit thema. Dan vind je onderaan deze pagina per hulpverlener een kort overzicht.

Discipline

Voor psychologische begeleiding kan je bij de volgende klinisch psychologen terecht:

Vanuit het existentieel referentiekader ligt de nadruk op zingeving, (doods)angst, vrijheid en verantwoordelijkheid, verbondenheid,…

Er wordt gewerkt vanuit het cliëntgerichte psychotherapeutisch denkkader. Deze therapie helpt je emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Je leert jezelf kennen, je eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met je beperkingen waardoor symptomen verdwijnen. Methodisch staat de houding als psychotherapeut en de werkrelatie tussen therapeut en cliënt centraal. Binnen deze werkrelatie richten jullie je op een aandachtige exploratie.

Leeftijd

Hulpvragen / thema’s

Thema’s: Psychosociale coaching van personen die kampen met klachten die wijzen op burn-out of bore-out in hun rol van werknemer (ziekteverzuim), mantelzorger, ouder en/of vrijwilliger. Verbindende communicatie.

Thema’s: Conflicten in thuis- of werksituatie, dilemma bij het kiezen (van woonst, project, studie…), meer rust ervaren, vastlopen in toekomstbeeld, te veel verandering en/of prikkels ervaren, sociale relaties, assertiviteit, innerlijke blokkades, seksualiteit, genderidentiteit, hoog gevoeligheid, karaktereigenschappen…

Thema’s: Existentieel Welzijn, zingeving, verbinding, levensvragen, keuzes maken, eenzaamheid, doodsangst, psychogerontologie, sombere/depressieve stemming, verlies, rouw, zelfvertrouwen, emotionele moeilijkheden, stress, …

Thema’s: huiselijk geweld, ouderschap, perinataal welzijn, traumatische ervaringen, algemene eerstelijnsproblematieken, Stress, perfectionisme, faalangst, grenzen stellen, depressieve klachten, slaapmoeilijkheden, gebrek aan motivatie, emotionele moeilijkheden, onzekerheid…

Thema’s: Algemene eerstelijnsproblematieken, Steeds terugkerende moeilijkheden doorheen de levensgeschiedenis rond zelfbeeld, relaties of intimiteit, werk of studies, emotieregulatie en/of impulsbeheersing… , Psychose (-gevoeligheid): Verlies van realiteitsbesef op vlak van denken en/of belevingen. Begeleiding voor koppels, communicatieproblemen, ontrouw, …

Thema’s: Algemene eerstelijnsproblematieken, specifiek milde stemmingsklachten en stressgerelateerde klachten.

Thema’s: Hoogbegaafdheid, hypnose, Emotionele moeilijkheden, gebrek aan zelfvertrouwen, angsten, fobieën, stress, onrust, gedragsproblemen, slaapproblemen, eetproblemen, mutisme, psychosomatische klachten, moeilijkheden in de gezinssituatie, in geval van rouw, trauma, pesten…

Thema’s: Angst- en stemmingsklachten (fobie, faalangst, wisselende stemming, negatieve stemming, zelfverwondend gedrag, …), emotie-, gedrag- en stressregulatie (onrust, agitatie, frustratie, huilbuien, …), dwangmatige kenmerken, psychosomatische klachten, aanpassing en verwerking in de brede zin, perfectionisme, zelfzorg, burn-out tijdens schoolgaande fase, slaapmoeilijkheden, onzekerheid en vertrouwen, moeilijkheden eigen aan de transitieleeftijd (kind-jongere, jongere-jongvolwassene), moeilijkheden in de gezinssituatie (work-school-life-balans, aanpassing en verwerking, transitiefase, communicatie, onrust, ruzie, nieuw-samengesteld-gezin).

%d bloggers liken dit: